Matrix Ritim Terapisi Tedavi Konsepti

Matrix Ritim Terapisi, modern tıbbının merkezinde yer alan yenilikçi bir terapötik yaklaşımdır. Biyolojik sistemlerin tüm hücrelerinin canlı olduğu sürece ritmik olarak titreştiği bilimsel gerçeğe dayanmaktadır.

Matrix Ritim Terapisi Almanya’nın Erlangen Üniversitesi’nde yapılan hücre biyolojisi ile ilgili klinik tabanlı bilimsel araştırmaların sonucunda geliştirilmiş bir terapi biçimidir. Bu araştırmaları yapan bilim insanları hücreleri canlı/yaşayan hallerini gösteren ‘vital mikroskop’ denilen mikroskoplar yardımıyla inceledikleri özelliklerden yola çıkarak, fizik tedavi veya fizyoterapide başarılı bir şekilde kullanılan yeni bir tedavi yöntemi olarak geliştirmişlerdir.

İnsan vücudu – tüm endotermik hayvanların (örneğin atlar, kediler, köpekler, vb.) bedenleri gibi – saniyede 8-12 titreşim arasındaki bir frekans aralığında salınım yapar. Matrix Ritim Terapi cihazının özel bir şekilde biçimlendirilmiş terapi başlığı; vücudumuzun kendine özgü fizyolojik titreşimlerinin aynısını mekanik olarak ortaya çıkaracak şekilde yapılmıştır. Bu titreşimler vücuda dışarıdan mekanik olarak uygulanarak, özellikle iskelet kasları ve sinir sistemini ağrı vermeksizin harmonik ve ritmik bir şekilde uyarırlar. Bu işlem sonucunda metabolizma süreci (hücrelerin ve hücre çevresinin besinleri kullanma ve atık maddelerden arınma süreçleri) çok kısa zamanda tekrar normale döner. Böylece dokularda hücresel düzeydeki iyileşme ve rejenerasyon süreci tekrar başlatılmış olur.

Matrix Ritim Terapisi Kısa Tanıtım Videosu

Terapi Nasıl Uygulanır?

Terapi bir araç olan Matrixmobil® kullanılarak uygulanır ve bu sayede konu teknik bir meseleye indirgenemez. Terapötik başarı; kalifiye kullanıcının kesin kullanımına, hassasiyetine ve anatomik bilgisine (doktor, diş hekimi, fizyoterapist veya matrix terapisti) dayanır. Başarı açısından önemine rağmen, Matrixmobil®’in kullanımı karmaşık değildir. Matrix Ritim Terapi konsepti ve Matrixmobil®’in en önemli prensipleri, temel kullanım eğitiminde açıklanır ve gösterilir.

Uygulamayı yapacak olan kişinin Matrix Ritim Terapisi eğitim programına katılmış ve MaRhyThe tarafından verilen Dr. UlrichRandoll imzalı sertifika sahibi olması gerekir.

Uygulama süresi minimum 45 dakikadır. Gerekli durumlarda uygulama süresinin uzatılmasında hiçbir sakınca yoktur. Matrix Ritim Terapisi önceden özel olarak bir hazırlık gerektirmeyen, uygulama sırasında ağrı vermeyen, yumuşak etkili ve vücudumuzun kendine özgü fizyolojik titrerşimlerininaynısını mekanik olarak ortaya çıkaran bir terapi yöntemidir.

Bu Bölümde: