Dr. Randoll Enstitüsü Hakkında

Dr. Med. Ulrich Randoll 1998’den başlayarak, vakıfların desteğiyle Matrix Konsepti ile ilgili yeni anlayışlar ve sonuçlar sağlayan bir dizi çalışma ve araştırma projesi yürütmüştür. 2013 yılında ise Dr. Randoll Enstitüsü, bu araştırma çalışmasını sürdürmeye, sonuçlarını yaymaya ve Matrix araştırmasından elde edilen bilgileri kamu yararı için terapötik uygulamalara entegre etmeye adanmış kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kuruldu.

Kâr amacı gütmeyen bu enstitü; hastalığı önleme, rehabilitasyon, terapi ve teşhis ile ilgili araştırma ve eğitimi destekler. Hastalıkların tedavisi ile sağlığın korunmasına yönelik önleyici ve yenileyici yaklaşımlar hakkında bilgi sağlar. Enstitü, bu hedefleri Matrix Araştırması, Matrix Eğitimi ve Matrix Kavramının pratik uygulamalarını teşvik etme alanlarında gerçekleştirir.

Dr.Randoll Enstitüsü’nün web sitesini buradan inceleyebilirsiniz.

Bu Bölümde: